Otrzymaj darmowy katalog turniejów międzynarodowych na sezon 2023/2024

  Dane do kontaktu

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na:*

  Warunkiem zgłoszenia do projektu jest wysłanie poprawnie tego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty wpisowej, w kwocie zawartej w ofercie, którą Państwo otrzymali drogą mailową:
  1. Osoba zgłaszająca zobowiązuje się do zapłaty całej kwoty za udział oraz ewentualny pobyt zgodnie ze otrzymanym potwierdzeniem udziału, który zostanie Państwu wysłany drogą mailową po otrzymaniu od Państwa tego formularza zgłoszeniowego. Płatność może zostać zrealizowana przez dowolny podmiot, jednak odpowiedzialność osoby zgłaszającej (płatność z jej rachunku bankowego bądź rachunku klubowego) ma charakter osobisty.
  2. Potwierdzenie generowane na podstawie dokonanego zgłoszenia określa warunki zawartej umowy.
  3. Konsument ma zapewnione prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać oficjalną informację o rezygnacji z udziału w wybranym przez Państwa projekcie na adres mailowy office@aroundthesport.eu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wysłania tego formularza.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen świadczonych usług w wysokości maksymalnie 8% od kwoty podanej w ofercie, którą otrzymali Państwo drogą mailową w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia organizowanej imprezy. Usługi te w dużej mierze dostarczane są przez podmioty zewnętrzne tj. właściciele obiektów sportowych, hoteli i innych zakwaterowań z oferty, którą Państwo otrzymali drogą mailową, firmy cateringowe czy firmy transportowe, które w sposób analogiczny zabezpieczają swoje interesy i również mogą podnieś ceny świadczonych dla nas usług.
  5. Osoba zgłaszająca swój udział do wybranego projektu w momencie wysłania tego formularza zgłoszeniowego, akceptuje warunki anulacji i kosztów rezygnacji z projektu, który zostanie Państwu wysłany drogą mailową wraz z potwierdzeniem udziału.